دوئت «نقش» با اجرای گلفام خیام و مونا مطبوع‌ریاحی

دوئت «نقش» با اجرای گلفام خیام و مونا مطبوع‌ریاحی موسیقی ما – گلفام خیام و مونا مطبوع‌ریاحی به مناسبت انتشار آلبوم «نقش» که با همکاری کمپانی E.C.M و «هرمس» ضبط و تولید شده، بار دیگر این پروژه را طی دو…